2. 9. 2020

Zvuky Ticha

Od chopper

Pradeep Krishnan potkává Sri V.V. Brahmáma, džnána jogína, který dosáhl osvícení pouze díváním se na portrét Sri Ramana Maharišiho z Tiruvanamalai.

 Asi před rokem jsem procházel knihovnou Ananda Ašrámu v Kanhangad v Kerale a listoval v knize

Plány k Osvícení – moudra Mudrců od Johna Davida ( předtím Swamiho Premanandy), která okamžitě upoutala mojí pozornost. 

Obsahovala autorovy rozhovory se 16 indickými Mistry na téma Advaity ( neduality),

především zaměřené na učení Bhagavána Šrí Ramany Maharišiho.

Okamžitě jsem začal knihu číst.

Byl jsem ohromen ze zkušeností, líčených různými mistry a v té chvíli jsem se rozhodl

navštívit každého žijícího mistra z tého knihy, jednoho po druhém.

Později jsem se dozvěděl, že jeden z Realizovaných Mistrů, Šrí V.V.Brahmam, muž rodiny a školní učitel, založil v roce 1982 Ašrám Bhagavána Šrí Ramany Maharišiho na předměstí Tadpatri, města v Andhra Pradéši.

Po získání jeho souhlasu se mnou udělat rozhovor, jsem vyjel do Tadpatri, 14. srpna, 2016.

Když jsem vstoupil do rozlehlého jednoakrového prostoru ašrámu, ovanul mne příjemný, chladivý vánek, zelenající se vysoké stromy všude kolem, zpívajíci ptáčci a nádherná zahrada plná barevných květů mne okamžitě naplnili klidem.

Na pár okamžiků jsem se cítil jako v dávnověkém epickém ašrámu.

Narozen v roce 1944 jako druhé dítě Šrí Varada Veeraha a Varady Narsammy v Tadpatri, měl Šrí Varada Veera Brahmam ohromnou duchovní zkušenost už jako 25 – letý, během jeho pobytu v Šrí Ramana Ašrámu, v Tiruvannamalai.

Mladý školní učitel dosáhl Poznání Nejvyššího Jáství díváním se na obrázek Bhagavána

Šrí Ramany Maharišiho.

Celý jeho život se transformoval: všechny tendence, touhy a připoutanosti byly jednou provždy zničeny Milostí Nejvyššího Jáství.

Od té doby je Svodný od emocí, pocitů, strachu a neklidu.

Říká : „ Poté zůstal jen dokonalý Klid a Svoboda“

Brzy nato, lidé ze všech koutů světa začali přicházet k Nanovi, ( v jazyce Telugu „otec“) jak je láskyplně Šri Brahmám oslovován od oddaných, hledajících duchovní vedení.

T.Kishore Kumar, oddaný Šrí Brahmáma již přes deset let, řekl:

„Kdokoliv přjde k Nanovi, zažívá hluboké vnitřní ticho, mír a blaženost. Nejsou slova, které by tento Klid mohli popsat, nazývejte je Božské Já, Bůh, anebo Láska.

Již dlouhá léta, cizinci, především lidé z České Republiky, Německa, Dánska a Polska začali přijíždět do  ašrámu. Během posledních 11 let, Šrí Brahmam a jeho syn Šrí Ramana Mahesh navštěvovali každoročně Českou Republiku, za účelem Satsangů.

Když jsem se jej zeptal, co cizince tak přitahuje na jeho Satsangy, řekl:

„Nevím. Když někdo přijde poprvé, zažije ohromný Klid a je pak šťastný. Pak se slovo šíří rychle.“

Mimo pravidelných Satsangů Šrí Brahmáma, se ašrám zabývá různými charitativními aktivitami, jako Jídlo pro Chudé, lekce klasického a náboženského tance, poradenství v oblasti rodinných problémů, zajišťování jídla a příbytku pro sádhuy a chudé.

Ašrám také provozuje bezplatnou školu pro chudé děti a sirotky a domov pro seniory vzdálený asi 15 km od Ašrámu.

Výňatky z exkluzivního rozhovoru se Šrí V.V.Brahmámem:

Řekněte nám, prosím, o vaší duchovní cestě. 

Od dětství jsem přemítal o smyslu života. Když každý jednou umře, co je smyslem a účelem života?

Takže jsem chtěl vědět, co je možno udělat, abych unikl smrti. Když mi bylo asi 6 let,

 mantra „ OM Namah Šivaya“ povstala spontánně v mém srdci a já ji začal pořád u všeho zpívat.

I když jsem nikdy nečetl žádnou duchovní knihu, v 9 letech jsem jsem se odevzdal Bohu.

Nepotkal jsem žádného Gurua, ani nepraktikoval žádnou sadhanu, kromě přirozeného a spontáního vnitřního zpívání mantry Šivy, které trvalo 15 let.

Ve 25 letech jsem uviděl portrét Ramany Maharišiho u přítele doma.

V té chvíli jsem byl tak mocně přitahován tímto obrázkem, že jsem brzy nato jel do Šrí Ramanašrámu v Tiruvanamalai, položeného na úpatí Svaté hory Arunáčaly.

Duchovně jsem byl čistý mladý muž – neovlivněný žádným Guruem ani filosofií, kromě neustálého zpívání mantry uvnitř.

V meditační hale ašrámu jsem si sedl před zvětšenou podobiznu Ramany Maharišiho a intenzivně se mu díval do jeho soucitných očí a v duchu jsem vyřkl:

„Dej mi Osvíceni anebo mi dej Smrt. Nic jiného již nechci. Když nemám kapacitu dosáhnout Seberealizaci, tak si vem tento život. Nemám touhy, život pro mne nemá žádnou cenu.“

Tiše jsem tam pak seděl, plně odevzdávajíce své Srdce Šrí Ramanovy.

Nato se můj dech a myšlenky začaly zklidňovat a po několika minutách se všechny myšlenky a dech zastavily. Tělo zmizelo. Jako bych býval umřel. Po několika minutách, mne mocná Síla vtáhla dovnitř a upadl jsem na zem.

Pak nevím, co se dělo dál. Po nějaké době se začal vracet dech a nabyl jsem vědomí.

Myslím, že u první návštěvy ašrámu jsem poznal Nejvyšší Božské Vědomí.

Jste Osvícený? Sebe – Realizovaný? 

Nemůžu zřetelně říct, zda – li byla moje zkušenost osvícením. Tak jako tak, bylo to celé za myslí a pak jsem dosáhl absolutního Klidu, Štěstí a Vědomí. Celé se to odehrálo jako sen. I když jsem tuto zkušenost pak již nezažil, od toho dne, do tohoto dne a této minuty, žiju v nepřetržitém Míru a Bdělosti.

Poté mysl již nebyla problém,  ani myšlenky anebo duality existence, díky této Bdělosti a Síly uvnitř mne. Nemám problém se životem, s lidmi anebo s myšlenkami. 

Co je cílem lidského života? Je pravda, že každý musí dosáhnout Osvícení? 

Cílem všech lidských bytostí je zůstat svědkem ke všem událostem kolem nich. Jinými slovy, člověk by neměl mít problém s dualitou existence, s dobrou ani se špatnou, krásnou anebo ošklivou, šťastnou anebo smutnou. Člověk by neměl být připoután ani nepřipoután k ničemu a nikomu.

Místo toho, by měl zůstat v Bdělosti, která neposkytuje prostor pro rozrušení.

Jak může člověk dosáhnout takového stupňe? Ve Vašem případě se tak stalo z Boží Milosti. Ale co my, obyčejní lidé? 

Pochopte, že my všichni jsme součástí a kouskem té Nejvyšší Síly, která v nás neustále pracuje.

Někdo bez ustání praktikuje, dle jeho vlastního vnitřního temeperamentu, s naprostou důvěrou v Boha anebo v jeho Gurua. Jakákoliv metoda, která vede hledající ke klidu a štěstí je vítána.

Zároveň je nutné si uvědomit, že Svrchovaný Stav není možné dosáhnout pouze vlastním úsilím.Teprve, až se člověk připraví na Milost Nejvyšší Síly, se tomu tak stane.

Co je jádrem Vašeho učení? 

V životě člověka musí neustále vládnout trvalý mír a štěstí.

To je skutečný anebo pravdivý život. Když je někdo nešťastný a nemá vnitřní klid, v zásadě neporozuměl  pravé Skutečnosti ležící za existencí.

Takovou úroveň můžeme dosáhnout buď praktikováním nějaké sadhany, zvolené dle zralosti mysli člověka anebo úplným odevzdáním se životu.

V některých případech je sadhana možná díky Nejvyšší Milosti a v jiných zase Milost vede k sadhaně. Nakonec však všechny metody zmizí a dovedou vás k bdělosti, prosté jakéhokoliv úsilí. 

Co je příčinou smutku? Jak se smutku zbavit?

Lidé se snaží vyřešit problémy pomocí jejich myslí, absolutně si nevědomí skutečnosti,

že mysl samotná je zdrojem problému.

Když chce někdo problém vyřešit, je potřeba vyřešit problém mysli.

Jak?

Jejím ztišením a hledáním jejího zdroje.

Co to je? Je to Srdce.

Co je Srdce?

Je to čiré Vědomí nezastřeno překážejícím myšlením.

Jak sem lze dojít?

Sebedotazováním.

Když se dostaví vyrušující myšlenka anebo pocit, měli by jste se zeptat:

„Komu se to jeví? Mně? Kdo jsem já?“ Když už první otázka problém nerozpustí, za nějakou chvíli položte další, a stejně tak pak třetí otázku.

Když během Sebedotazování vyvstane jakákoliv odpověď, měli by jste pokračovat dále:

„Komu se jeví tato odpověd?“

Toto Dotazování přenáší a zaměřuje pozornost k falešnému „já“, k egu, které následně klesne do Zdroje, do Srdce, protože ego nemůže existovat samo o sobě bez myšlenek.

Tímto způsobem je možné zakusit existenci bez přítomnosti ega, a objevit jeho omezenost.

V tomto stavu je možné poznat, že lze žít věčně v této Blaženosti a Štěstí.

Jak lze zůstat v tomto stavu Sebe-poznání? 

Buďte tiší. Dívejte se na mysl takovou, jaká je. Milost sestoupí. Mír se zmocní vašeho Srdce.

Pak zůstaňte tiší.

Milost Nejvyššího Já spálí vaše nejhlubší tendence. Žádná otázka  anebo praxe již není potřeba.

Došli jste do cíle.

Tady je zdroj mysli. Když stratíte bdělost, myšlenky opět vyvstanou. Když se zeptáte:

„Čí jsou?“ a počkáte, otázka i odpověď zmizí.

Opět nabudete Klidu. Zůstaňte v něm a buďte tiší.

Z tohoto místa se ptejte:

„Kdo je zakoušející?“

Zakoušející zmizí, ale může znovu povstát. Opět se ptejte:

„Kdo jsem já?“ dokud zcela nezmizí.

Když vidoucí anebo zakoušející anebo tázající se shoří permanentně – to se nazývá

Jeevanmukti –  Sebe- Realizace.

Řekl jste: „ Ticho je lepší než mluva. Neublížíš sobě. Neublížíš jiným.“

Prosím, vysvětlete nám to.

Ramana Mahariši zůstával v tichu, přitahujíc hledající z celé planety pouze tímto tichem.

Ticho je Nejvyšší Jáství.

Nejvyšší Jáství je všude. Pokud jste v takovém Tichu, vaše Jáství se rozšíří všude. Pomáhá jiným.

To je skutečná mluva. Oddaní z celého světa k němu přicházeli a pokládali mu otázky.

Ale většinou nemluvil. Jeden oddaný se jej taky zeptal:

„Proč nic neříkáš?“

Nebylo potřeba mluvit, protože  nejdřív musí povstat ego, poté myšlenka, která povstane z ega a pak se mluví.

Povídání a myšlenky vás nikdy nespasí, protože povstávají z ega. A ego nezná Nejvyšší Jáství.

Ego je pouhou iluzí.

Takže, není potřeba mluvit.

Na druhou stranu je Ticho Nejvyšší Silou Božského Jáství a pomáhá člověku zůstat v Klidu a Míru.

Ani rady, ani učení nejsou s to dát jakékoliv trvalé řešení.

Zůstávejte tiší a povstane ve vás mocná síla.

Tato síla pak bude mluvit, pracovat, a myslet zcela přirozeně.

Vše bude v harmonii a v míru.

Nejvyšší Jáství vládne tomuto vesmíru Tichem. Ticho znamená: Buďte Jástvím. 

Cítíte se někdy smutný anebo rozčílený? 

Rozčílím anebo rozesmutním se naprosto bez jakýchkoli pohnutek. Smutek i hněv přijdou a taky odejdou bez jakéhokoliv úsilí z mé strany. Vlastně, děje se tak pouze pro pomoc a dobro ostatních, protože jim to pomáhá odstranit jejich nevědomost, pýchu a ego.

Jelikož vždy zůstávám bdělý jako Svědek, vše jsou to pouze činy těla, které se spontánně odehrávájí.

Jak moc jsou rituály v duchovním životě důležité? 

Když provádíte rituály bez úsilí a s Bdělostí, pomůže vám to získat klid. Všechny obřady musí být prováděny bez ega, pýchy anebo bez touhy.

Závisí to od Milosti. Od dávných věků byli předepisovány různé druhy uctívání, dle vývoje individua.

Ramanujacharya jednou řekl, že když vyřknete OM Namo Narayana i jednou, z celého Srdce a Čistoty, tak to pomůže.

V našem každodenním životě je náročné pěstovat vztahy. Jak bychom měli zvládat vztahy s ostatními? 

Kdykoliv se s někým potkáte, názory, pocity a představy, které si o něm vytváříte okamžitě vstupují do vaší mysli.

U vašich blízkých, jako manžel/ka, syn, dcera, jsou silné pocity připoutanosti vryté hluboce v mysli.

Vždy o nich přemítáte jako „moji“ a tak.

Na druhou stranu, s nějakým prodejcem z obchodu žádné takové pocity ani připoutanosti nemáte.

Když se objeví nějaký opačný názor než ten váš, místo toho aby jste byli neústupní a tvrdohlaví, rozpoznávejte, že vše se děje z Vůle Boží a nechte to na Nejvyšší Síle.

Uvědomte si, že Nejvyšší Síla, která působí ve mně, působí také  v ostatních a zůstávejte tíší. 

Jak vidíte jiné Guruy, cesty, techniky a metody? 

Vše ve vesmíru se odehrává z vůle Boha. Podle vyspělosti jednotlivce, temperamentu a úrovně porozumění životu, získává člověk Gurua. Guru anebo metoda, která vám vyhovuje, je ta nejlepší pro vás.

Gurua potkáváte dle vnitřního propojení.

Když přicházíte ke Guruovi s prázdnou myslí, bez tužeb, názorů a představ, pak Milost a Blaženost do vás vstoupí v hojnosti.

Je Guru skutečně potřebný k pokroku na duchovní cestě? 

Všichni guruové řekli, že na začátku, dle vaší úrovně, je Guru potřeba.

Koneckonců, vnější Guru pomáhá nalézt vnitřního Gurua.

Neměl jste nikdy Gurua ve fyzickém těle? 

V mém životě, jak mne Bůh provázel již od počátku, jsem neměl žádné otázky ani pochybnosti a proto jsem potřebu fyzického guru neměl.

Nejvyšší Jaství mne provázelo.

Pokud máte jakékoliv otázky, sedněte si tiše, v klidu a bdělosti. Ihned vám odpovědi z nitra vyvstanou, přirozeně a krásně.

Není potřeba hledat radu venku, odpovědi přijdou zevnitř.

Je mnoho Mahátmů ( Velkých Duší), kteří jednoduše zůstali v meditaci a tichu, a získali vedení z nitra.

Jaký je váš koncept Boha? 

Nikdo nedokáže Boha definovat. Navzdory tomu existuje o něm tolik představ a konceptů.

Každý rozumí Bohu dle jeho/její stavu mysli.

Každý zažívá Boha jeho vlastním jedinečným způsobem.

Bůh je všude jako nekonečný Mír a Bdělost.

Jak zůstat v trvalém Míru a Štěstí? 

 Rada Bhagavana Ramany zní: „Spalte své ego“ Jak spálit ego?

Nejlepší způsob je praxe Odevzdání. Odevzdání se odehrává uvnitř.

Není potřeba jít do Himalájí anebo do lesů.

Kdekoliv jste, buďte si vědomi vaší pravé podstaty, vašeho Jáství, vy jste Bůh. V hlubokém spánku bez jakéhokoliv úsilí se vaše myšlenky vnoří dovnitř.

S úsilím anebo metodou to nelze.

Nepřemýšlejte moc o světě. Svět se o sebe postará.