2. 9. 2020

Satsang přepis 30.8.2003 RÁNO – JÍLOVIŠTĚ

Od chopper

Srdce je Já.
Nalevo máme srdce – orgán, ale to není to Srdce.
To Srdce je vpravo.
Ale i tu pravou stranu vytváříme myslí.
Je to jenom kvůli cvičení.

To Srdce je všude.

Mluva mezi dvěma Srdci je opravdové Ticho.
Srdce nemá žádné myšlenky.
Ono pomáhá s myšlením a mluvením.
Srdce spolu vždycky hovoří.

Skutečná řeč je Ticho.

Mluvení v sobě obsahuje spousty nápadů.
Při mluvení vytváříme více či méně myšlenek.
Mluvení vytváří protiklady jako láska a nenávist,
jestli se nám něco líbí nebo ne a podobně.
Různé nápady v mysli se ventilují mluvením.

V Srdci není žádná myšlenka.
Srdce proto stále trvá, nemění se, nemá žádné nápady.
Proto může správně hovořit.
Skutečná přednáška jde ze Srdce.

Myšlení, mluvení, naslouchání to všechno je ego.

Skrze vaše mluvení vstupují vaše nápady ihned
do myslí vašich posluchačů.
Takže posluchač přijímá vaše nápady a návrhy.
Ale to není skutečnost.
Když mluvíte, nemluvíte skutečnost.
Pak někdo jiný slyší vaše rady nebo vaši řeč,
ale on tomu správně nerozumí,
protože to nevychází ze zkušenosti Já, z prožitku Já.

Mluvení je jenom předávání nějakých nápadů.
Ale to není skutečná řeč.
Tohle mluvení je jenom dočasná záležitost
a nic trvale neřeší.

Nemluvit a být zticha.

Když se mysl nehýbe, to je to Ticho.
Pokud nevznikají myšlenky, to je to Ticho.

Nejvyšší Ticho je Bytí.

Žádné myšlenky, žádné mluvení. Zbývá tam jenom to božské Já.
Nejvyšší Ticho neustále hovoří od Srdce k Srdci.
To Ticho nám neustále pomáhá i se vznikem myšlenek a s mluvením.
Není třeba naše věci naplňovat skrze mluvení.

Nemluvte zbytečně.

Zbytečné mluvení je k ničemu.
Pokud chcete mluvit,
musí v tom být něco dobrého pro ostatní.
Hovořte klidně a s láskou.

Ticho je lepší než mluvení.

Nikomu neublíží, ani vám, ani nikomu jinému.
Ramana Maharshi strávil spousty let bez mluvení.

To Ticho je božské Já.

To Já je všude.

Pokud jste neustále v Tichu,
Pak vaše božské Já se všude rozšiřuje
A pomáhá ostatním.

Proto Ramana Maharshi byl neustále v Tichu.
Svým Tichem přitahoval celý svět.
To je skutečná mluva.
Lidé se za Ramanou Maharshim sjížděli z celého světa,
Ale většinou vůbec nepromluvil, jenom byl v Tichu.
Protože On byl jenom božské Já.

Jeden člověk se ho zeptal:
„Proč nemluvíš?“
„Není třeba mluvit, protože nejdřív vyvstane ego,
potom vyvstanou myšlenky a těmi myšlenkami mluvíme.“

Proto mluvení nevede k opravdovému řešení, k trvalé spáse.
Myšlenka také není žádným řešením,
protože myšlenky vznikají z ega, protože ego nezná božské Já.
Ego samotné je iluzorní.
Takže mluvení je k ničemu.

Ticho je ta nejvyšší moc,
takže ego, myšlenky i mysl z něj vycházejí.
Jenom Ticho pomáhá ostatním, aby nalezli
klid a vnitřní mír a štěstí.
A to je to trvalé řešení, trvalá spása.

Nějaké radění ostatním, učení a mluvení
nejsou nic trvalého.

Buďte v Tichu, potom ve vás povstane obrovská síla.
Potom ta síla sama bude hovořit, pracovat a jednat – vaše myšlení a vaše nápady nejsou potřeba.
A všude bude jenom štěstí a klid.

Božské Já vládne tomuto vesmíru skrze Ticho.

Ticho, to znamená: buďte to Já.

Mějte neustále plnou pozornost.
Nedovolte mysli provádět její aktivity.
Odstraňte činnost mysli.
Pak to Já bude vše provádět dokonalým způsobem.

Ponořte se do Srdce bez jediné myšlenky.
Najděte uvnitř sebe to Ticho.

Najděte toho, kdo to Ticho hledá a chyťte toho pozorovatele.

Chcete-li plné Ticho:
Uvnitř je pozorovatel.
Ten pozorovatel je ten hlavní problém,
Ten pozorovatel ruší náš klid.
Zničte toho pozorovatele!
Pozorujte pozorovatele s plným klidem, bez dalších myšlenek.
Ten klid je síla Já.
Když tam nejsou žádné jiné myšlenky,
pak ten klid zničí toho pozorovatele naprosto přímo.
Přímo znamená, že v té chvíli musí být v nás
jenom ten pozorovatel a to Já a žádné myšlenky.
Pak je to přímý boj mezi egem a božským Já.

Toho pozorovatele zničte klidem bez myšlenek.
Pokud zničíte toho pozorovatele, pak tam nebude pozorovatel světa.
Když zničíte pozorovatele, nebude tam pozorovatel vašeho těla,
nebude tam pozorovatel a tedy ani pozorování.
Pak i to vidění bude skrze Já.

To je ta nejvyšší moc Já,
to je to nejvyšší Vědomí.
Takže tělo, mysl i svět, ty tři zmizí.

A to je Svoboda.

A to je Osvobození.

To je ta Spása,

to je to Osvícení,

to je ta Samota,

to je ten Bůh.

Žádná smrt, žádná změna, žádný pozorovatel,
žádná scéna, žádné zážitky, žádná skvělost,
žádné zázraky, žádné zrození, žádná smrt.

Na svět jsme přišli proto, abychom poznali zážitek Já.
Všechny ostatní věci, všechny ostatní záležitosti jsou jenom iluzorní.

Každá naše práce, každá naše myšlenka musí vést k realizaci Já.

Všechny řeky tečou do oceánu.
Když řeky vstupují do toho moře, tak ztrácejí svá jména a své podoby.
Když se smísí s oceánem, už ty řeky nejsou.
Božské Já je oceán.

Všechny myšlenky povstávají z ega.
To ego vychází z Já.
Když své ego zničíte,
pak všechny myšlenky se smísí s Já,
pak nebudou už mít jméno, nebudou vznikat.
Pak je tam jenom oceán božského Já a žádné myšlenky.

To Ticho vám pomáhá.

Ticho je přirozený stav.

Ono nepřichází z vašeho úsilí,
to Ticho je přirozené, prostě je.

Jakýkoli zážitek přijde a zase odejde, ale to Ticho není zážitek mysli.
Jakýkoli vjem přichází do mysli a zase mizí.
Tohle není prožitek mysli a proto trvá.
Dlouhodobé prožitky nejsou z mysli, jsou naším přirozeným stavem.