Všechny tagy
Satsang přepis 30.8.2003 VEČER - JÍLOVIŠTĚ

Již 14 dní si říkáme o dotazování po Já. Tělo neříká o sobě: "Já jsem tělo." Svět nikdy neříká: "Já jsem svět." Ani vaše smysly zrak, sluch, čich, hmat, chuť nikdy neřeknou: "Já jsem zrak ." nebo "Já jsem sluch." Kdo říká:  "Tohle je svět."? Já říkám: "Tohle je svět.". Svět sám neříká: "Já jsem svět." Vy říkáte: "Tohle je svět."