Všechny tagy
Návštěva Šrí Brahmama v Praze a Zdoňově v červenci 2015

Děkujeme srdečně všem, kteří přispěli na výdaje. Přednášky a meditace jsou volně přístupné všem a zdarma. Letos budou tři setkání ve Zdoňově (podrobnosti níže) a dalších devět v Praze, Dejvicích. Setkání budou sestávat z asi půlhodinové přednášky a delší tiché meditace.